Araç Kiralama Gelir Vergisi

araç kiralama gelir vergisi

Firmalar günümüzde kullanacakları araçları satın alarak yüklenecekleri motorlu taşıtlar vergisi, araç bakım – onarımı maliyetleri, sigorta, muayene masrafları, kış lastiği benzeri zorunluluk ve uygulamalarla uğraşmak yerine filo kiralama hizmeti sunan firmalardan araç kiralamaktadır. Bu sayede işletmeler yönetim kolaylığı sağlamakta ve mali açıdan avantajlı bir konuma geçmektedir. Aynı zamanda her ay araç kiralama firmasının kestiği hizmet faturasını gider olarak kayıtlarına alabilir, aracın kullanılmaması halinde iadesini sağlayarak tasarruf edebilirler.

Tüm bu sebeplerle filo kiralama şirketlerinin sayısında bir artış meydana gelmiştir. Araç kiralama firmalarının verdiği hizmetin vergi mevzuatına uygunluğu da oluşan yoğunluk nedeniyle önem kazanmıştır.

Araç kiralama firmalarının verdikleri hizmet esnasında karşılaştığı Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Vergi Usul Mevzuatları bakımından tabii olunan durumlar ve uygulanması gereken kurallar bulunmaktadır.

Şirketler araç satın almaları halinde KDV indiriminden yararlanamazlar. Bunun yanında araç için ödedikleri Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni (MTV) gider olarak gösteremezler. Oysa araç kiralamada hem KDV indirimi uygulanır hem ödenen kira bedelinin tamamı gider hanesine yazılabilir.

Araç Kiralamada Stopaj

Bazı durumlarda şahıslar ve özellikle şirketler ihtiyaç duydukları araçları satın almaktansa kiralama yoluna giderler. Kiralama işleminin tercih edilmesinin sebebi, birçok açıdan aracı satın almak yerine kiralamanın daha avantajlı olmasıdır. Örneğin, şirketlere araç satın almaları halinde KDV indirimi uygulanmamaktadır. Aynı zamanda araç için ödenecek olan MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) gider olarak gösterilemez. Oysa araç kiralama yapıldığı taktirde firma hem KDV indirimi alacak hem de ödeyeceği tüm kiralama bedelini hanesine gider olarak yazacaktır.

Şirketler Kimlerden Araç Kiralayabilir?

Şirketler, vergi mükelleflerinden, araç kiralama şirketlerinden, şirket ortaklarından, şirket personellerinden ya da özel şahıslardan araç kiralayabilir.

Vergi Mükellefi Olmayan Şahıslardan Araç Kiralanmasında Vergi ve Stopaj

Katma Değer Vergisi kanununda her tür motorlu taşıt, makine ve tesisat kiralandığı zaman elde edilecek olan gelir, sermaye geliri bağlamında değerlendirilecek ve KDV vergisine tabi olacaktır. Araç kiralama işlemlerinde kiralama yapan taraf KDV mükellefi, kiralamayı gerçekleştiren KDV mükellefi değilse kiracı KDV’yi ödemekle yükümlü olacaktır. Özetlemek  gerekirse herhangi bir şirket KDV mükellefi olmayan bir kişiden araç kiralarsa, 2’nolu KDV beyannamesiyle %18 oranında KDV ödemesi yapılması zorunludur. Ancak firma ödediği bu KDV oranını 1 no’lu KDV beyannamesiyle birlikte bildirerek indirime konu yapabilir.

Aynı zamanda herhangi bir şirket KDV mükellefi olmayan bir şahıstan araç kiralarsa, kira tutarının %20’si oranında kesinti yapılarak stopaj vergisi ödemesi zorunludur. Araç kiralaması gerçekleştiren kişi ise eğer yıllık gelir vergisi beyannamesi ödüyorsa, %20 vergi kesintisi yapıldığını beyannamesinde belirterek bu miktarı toplam rakamdan indirebilir.

Araç Kiralama İşlemlerinde Stopaj ve KDV Hesabı

Araç kiralama işlemleri için stopaj ve KDV hesaplamasını örnekle göstermek gerekirse, herhangi bir şirket için kiralanacak olan aracın aylık brüt tutarı 5 bin TL ise kiralanacak olan araçla ilgili stopaj vergisi tutarı 5 bin TL’nin %20’si olan 1.000 TL stopaj vergisi olarak vergi dairesine yatırılacaktır.

Bu durumda araç sahibine şirket araç kirası olarak 5 bin TL yerine 4 bin TL ödemek durumunda kalacaktır. Aynı zamanda 2 no’lu KDV beyannamesiyle kira bedelinin %18’i yani 900 TL KDV olarak ödenmek durumdadır.

araç kiralama depozito

Araç kiralama hizmeti almak isteyen kişilerden kiralama firmaları depozito bedeli tahsil etmektedir. Depozito bedeli, araçla ilgili meydana gelebilecek sorunlar, kaza, yakıt, ceza gibi bedellerin ortaya çıkması durumları için alınmaktadır. Depozito araç kiralama firması tarafından alınan bir nevi teminattır. Bu teminat bedelleri kiralanacak olan araca göre değişiklik göstermektedir. Araç tesliminde araca dair herhangi bir sorun bulunmaması halinde depozito bedeli firma tarafından iade edilir. Depozito bedelinin iadesi kiralama yapılan firmaya göre değişiklik göstermekle birlikte genelde 3 ile 5 gün içerisinde çekilen kredi kartına geri yatırılmaktadır. Yurtdışında kiralama yapılması durumlarında bu bedelin iadesi 10 ile 15 günü bulmaktadır.

Araç kiralarken alınan depozito bedeli için kiralama öncesinde oto kiralama depozito işlemi sözleşmesi yapılmaktadır. Araç kiralama depozitosunda her firma farklı bir usul belirlemiştir. Bazı firmalar kredi kartına bloke uygularken, bazı firmalar bu blokeyi gerçekleştirmemektedir. Her araç sınıfı ve modeli için farklı şartlar uygulanabileceği gibi genel şartlar tüm araçlara da uygulanabilir.

Oto kiralama esnasında hem kiralama bedelinin ödenmesi hem de depozito işlemleri için kiralamayı yapan kişinin kendi adına düzenlenen ve geçerli bir kredi kartının bulunması firmalar tarafından talep edilmektedir. Firmasına göre değişmekle birlikte bazı firmalar geçerli Visa, Mastercard sahiplerinden ya da Amerikan Express sahiplerinden depozito koşulu aramamaktadır.

Talep edilen kredi kartı limitiyle kiralanan otomobil sınıfına göre değişen oranlarda araba kiralama depozito bedeli bloke edilecektir. Depozito bedelleri genel itibariyle kiralama bedelinin %30 fazlası olarak alınmaktadır.

Depozito bedeli kiralanan aracın sözleşmede belirlenen koşullarda teslim edilmesi durumunda geri iade edilmektedir. Araç tesliminde meydana gelen gecikmeler, araçta meydana gelebilecek herhangi bir hasar, kiralama anında sürücüye kesilen trafik cezaları, ücretli otoyol geçiş cezaları, park cezaları gibi durumların tamamı depozito bedelinden tahsil edilecektir. Depozito bedelinin aracın ceza ya da hasarını karşılamaya yetmemesi durumunda kalan tutarlar da kiralama yapan kişiden ya da kurumdan kiralama firması tarafından talep edilecektir. Kiralama sözleşmesinde bu hususların tamamı net bir şekilde belirtilmektedir.

Araç kiralama depozitosu, kiralama şirketlerinin genel olarak uyguladığı şartlar arasında yer almaktadır. Alınan depozito bedelleri oto kiralama sözleşmesi yapılarak güvence ve kayıt altına alınmaktadır.

Araç Kiralama Şartları

araç kiralama şartları

Araç kiralama yapabilmek için belli başlı şartlar bulunmaktadır. Bu şartların en başında yaş sınırlamaları ve sürücü belgesi süreleri gelmektedir. Araç kiralamak isteyen kişilerin 21 yaşını doldurmuş olması ve en az 1 yıldır B sınıfı sürücü belgesi sahibi olması gerekmektedir. 21 yaşını doldurmuş olma koşulu tüm segment araçların kiralamasında aranan koşuldur. Üst sınıf araçların kiralanabilmesi için genç sürücü ücreti uygulamasıyla yine 21 yaşını doldurmuş, 1 yıllık ehliyet sahipleri araç kiralama yapabilmektedir.

Genç sürücü ücreti uygulamasının kullanılabilmesi için aşağıda bulunan koşulların karşılanması gerekmektedir:

Ekonomik sınıf (A,B,N,F,I) araçların kiralanabilmesi için sürücünün 21 yaşını doldurmuş olması ve 1 yıllık ehliyetinin bulunması gereklidir. 19 ile 21 yaş arasında olan ve 1 yıllık ehliyete sahip olan sürücüler, genç sürücü ücreti ödeyerek ekonomik gruptan araç kiralama yoluna gidebilir.

Orta sınıf (D,G,H,O,M ) araçların kiralanabilmesi için sürücünün 25 yaşını doldurmuş olması ve 2 yıllık ehliyete sahip olması gereklidir. 21 ile 25 yaş aralığında bulunan ve 2 yıllık ehliyet sahibi olan sürücüler, genç sürücü ücreti ödeme yoluyla orta grup araç kiralayabilmektedir.

Üst sınıf ( J,C,E,K,L,P) araçların kiralanabilmesi için sürücünün en az 27 yaşını doldurmuş olması ve 3 yıllık ehliyetinin bulunması gerekmektedir. 21 ile 27 yaş arasındaki sürücüler eğer 3 yıllık ehliyete sahiplerse, genç sürücü ücreti ödeme yoluyla üst sınıf araç kiralayabilir.

Genç Sürücü Uygulaması Yaş Aralığı Aşağıdaki Şekildedir:

Ekonomik Sınıf: 19 ile 21 yaş arasında minimum 1 yıl

Orta Sınıf: 21 ile 25 yaş arası minimum 2 yıl

Üst Sınıf: 21 ile 27 yaş arası minimum 3 yıl

Araç Kiralama Süreleri

Araç Kiralama süreleri genel itibariyle günlük kiralamalarda minimum 24 saat, aylık kiralama yapılmak istendiğinde ise 30 gün olacaktır.

Araç Kiralama İşlemlerinde Fiyatlara Dahil Olan ve Olmayan Hususlar

Günlük araç kiralamalarda Hırsızlık Güvencesi, Hasar Sorumluluk Güvencesi ve %18 KDV vergisi fiyatlara dahildir. Araç kiralama hizmetlerinde genel itibariyle kilometre sınırlaması bulunmaktadır. bu sınır firmalarda değişiklik göstermekle beraber 30 günde 4 bin kilometre ile sınırlandırılmıştır. Km aşımlarında ücretler grup bazında değişkenlik göstermektedir. Araç kiralama işlemlerinde ferdi kaza güvencesi, akaryakıt, ihtiyari mali mesuliyet güvencesi, mini hasar güvencesi, teslim etme / teslim alma ücreti (0-26 km arasında), tek-yön ücreti, navigasyon, bebek koltuğu, ek sürücü, köprü ve otoyol geçiş cihazı kullanım ücretleri ayrıca hesaplanmaktadır.

Araç kiralama hizmetlerinde aracın deposu tam dolu olarak teslim edilmektedir. Eksik ya da boş depoyla geri verilen araçlarda yakıt bedeli hizmet ücretleriyle tahsil edilir. Aylık kiralama işlemlerinde de kilometre kullanım hakkı bulunmaktadır. Bu hak da firma bazında değişmektedir. Genel itibariyle 3 bin kilometre ile sınırlandırılmıştır.

Tek Yön Ücreti

Araçların bir şehirden teslim alınması ve başka bir şehirde iade edilmesi halinde tek yön ücreti ödenmektedir. Tek yön ücretleri şehir bazında ve firma bazında farklılık göstermektedir.

Ek Sürücü Koşulları

Kiralanan araç kiralayan dışında başka bir şahıs veya şahıslarca kullanılacaksa; ek sürücüyle ilgili belge ve bilgilerin ek sürücü ücretiyle birlikte kira sözleşmesine dahil edilmesi söz konusudur. Kira sözleşmelerinde bulunmayan kullanıcıların yapmış olduğu kazalarda tüm güvenceler geçersiz olacak, aracı kiralayan ve aracı kullanan kişiler bu durumdan müştereken sorumlu tutulacaktır. Ek sürücü kiralama koşulları sürücü belgesi ve yaş sınırlaması koşulları ana sürücüyle aynıdır.

Araç Teslim Etme ve Teslim Alma

Araç rezervasyonunun yapılmasından araç kiralama ofisi müşterinin Findex kredi notunu kontrol ederek bir değerlendirme yapar. Ön ödemeli rezervasyon işlemlerinde araç kiralamak isteyen sürücünün kredi limiti uygun bulunmazsa araç kiralama bedeli geri iade edilir. Eğer kredi notu uygunsa kiralama işlemi sağlanır.

Araç İade İşlemleri

Araç iadesi yapılırken gecikme yaşanması halinde her saat için sürücü tarafından belli bir bedel ödemesi yapılır. Bu bedel her firma için değişiklik göstermekle birlikte, genel itibariyle belli saati aşan gecikmelerde 1 günlük kira bedeli tahsil edilebilir.

Araç Kiralama Yapılırken Ödeme Koşulları Nasıl Sağlanır?

Araç kiralama yapılırken, toplam kiralama tutarı, güvence bedelleri kiralama işleminin başında tahsil edilmektedir. Genel itibariyle büyük kiralama firmaları bu bedeli kişinin kredi kartından tahsil etmektedir. Bu firmalarda nakit ödeme, sanal kart uygulamaları ya da debit kart uygulaması yoktur. Ancak daha küçük ölçekli firmalarda nakit uygulama bulunabilir. M,D,j,E,P,L ve K araç sınıflarında kiralama yapmak isteyen kişiden farklı bankalara ait çift kredi kartı ibrazı da istenebilir.

Kiralama sözleşmeleri kiralama anında yapılır ve kiralamanın gerçekleştirildiği ülke hangisiyse o ülkenin kanun ve uygulamaları kiralama işleminde geçerli olur. Her kiralama firmasının birbirine benzer ancak kısmen farklı kiralama koşulları bulunur.

Kiralama sonrasında oluşabilecek ek ödemeler için kiralama noktasında tahsilat yapılır ya da iade edilecek bir tutar mevcutsa bu da yine kiralama noktasında iade edilir. Araç kiralama firmaları kredi kartı sahibi kiralama anında şahsen bulunmasını istemektedir. Genel itibariyle araç kiralama firmaları başkasına ait kredi kartıyla kiralama yapılmasını kabul etmemektedir. Kiralama yapacak olan kişinin ibraz ettiği kredi kartından kiralama bedelinin yanında, kiralanacak olan aracın marka ve modeline göre depozit de tahsil edilebilmektedir. Bu nedenle kiralama bedelinin çekileceği kredi kartının, kiralama bedeli + depozito rakamı kadar bakiyesinin bulunması gerekmektedir. Kiralama anında depozit olarak karttan tahsil edilen bedel, kiralamanın tamamlanmasıyla birlikte yakıt, ek hizmetler, ceza, hasar ve güvenceler vb. rezervasyon esnasında olmayan ek bedellerin düşülmesinden sonra aynı kartta geri ödenecektir.

Ön Ödemeli Rezervasyon Koşulları

Ön ödemeli rezervasyon, kiralama yapılacak olan aracın ve ek hizmet bedellerinin online olarak ödendiği anlatmaktadır. Kiralama hizmetine ek olarak diğer hizmetlerden faydalanılmak istenirse, bu bedeller araç teslimi esnasında ödenebilir. 3D güvenlik sebebiyle internet üzerinden ödeme yaparak araç kiralayan kişilerde kart sahibiyle rezervasyonu yaptıran kişinin aynı kişi olması zorunlu tutulmayabilir. Ancak kişinin kiralama anında kendine ait kredi kartı ibraz edebilmesi şartı yine de aranır.

Kiralama hizmeti eğer araç kiralama firmasına bağlı sebeplerle gerçekleşmezse, kiralama bedeli iade edilir. Ön ödemeli rezervasyonlarda ödenen tutarlar genel itibariyle ek hizmetleri içermemektedir.

Ön ödemeli rezervasyonlarda firmalar kiralama gününü, saatini, araç bilgilerinde değişiklik ve güncelleme yapmayabilir. Bu tip hallerde rezervasyonun iptal edilmesi ve yeni bir rezervasyon yapılması gerekebilir. İptal ve iade işlemleri firmanın şartlarına göre değişiklik göstermekle birlikte, karttan çekilen bedellerin iadesi belli bir zaman alacaktır. İptal işleminin ardından istenen değişiklik yapılarak yeni ön ödemeli rezervasyon gerçekleştirilebilir.

Ön ödemeli rezervasyonlarda aracın teslim alınma saatinden belli bir zaman dilimi önce iptal işlemi yapılması halinde geri ödeme alınabilir. Bu araç kiralama firmasına göre farklı olmakla birlikte genelde 12 saattir. 12 saat ile 2 saat aralığında ise 1 günlük araç kiralama bedeli kesilerek ücret iadesi yapılması söz konusudur. Günlük rezervasyonlarda ise bu durumda iade yapılmaz. Araç tesliminden 2 saat önce yapılan iptallerde ise kiralama ücreti iade edilmemektedir.

Ön ödemeli rezervasyon yapılması halinde araç kiralama firması müşterinin aracını teslim almasını, belirtilen saatten itibaren yaklaşık olarak 2 saat civarında bekleyecektir. Bu kiralama firmasına göre değişmekle birlikte genel olarak, 2 saat sonrasında rezervasyon iptal edilerek ücret iadesi yapılmamaktadır.

Ön ödemeli rezervasyon işlemlerinde aracı kiralayan kişinin aracı kullanmadığı günlerle alakalı olarak da bir ücret iadesi yapılmamaktadır. İade bedelleri bankanın yoğunluğuna paralel olarak 3 ile 5 iş günü sürmektedir.

Ön ödemeli rezervasyon işlemlerinde de yerinde kiralama işlemlerindeki koşullar geçerlidir. Yabancı ehliyeti bulunan sürücülerin kiralama esnasında pasaportlarını ibraz etmeleri istenebilir.

Ön ödemeli rezervasyonlarda kiralanan aracın müşteriye teslim edilebilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:

  1. Araç grubuna göre değişen kiralama ve provizyon tutarının kiralama yapmak isteyen kişinin kredi kartından sağlanması,
  2. Ödemenin sadece kredi kartıyla yapılması,
  3. Aracı teslim alacak olan sürücünün ehliyetini kiralama ofisine ibraz etmesi,
  4. Orta ve üst segment araçlarda kiralama işleminin yapılabilmesi için 2 farklı bankaya ait kredi kartı ibrazı,

Kiralamanın Uzatılması

Ön ödemeli rezervasyonlarla yapılan kiralamalarda kiralama sürelerinin rezervasyon formunda belirtilen dönüş tarihini geçmesi halinde, kiralama firmasının belirttiği sözleşmede yer alan kira sözleşmesinin uzatılması maddeleri geçerli olacaktır. Kiralama yapan kişinin ibraz ettiği karttan uzamaya dair tutarlar bu aşamada tahsil edilecektir.

Trafik Cezası Olması Halinde

Kiralamanın yapıldığı ülkede yürürlükte olan trafik yasalarına uyulmaması kaynaklı her türlü maddi trafik cezası ve sorumluluk kiralamayı gerçekleştiren sürücüye ait olacaktır. Aracın kiralandığı süre içerisinde oluşmuş, ancak aracın teslim edilmesinden sonra kiralama firmasına ulaşan trafik cezaları, kiralama anlaşmasını gerçekleştiren kişi ya da kurumdan tahsil edilecektir. Bu bedelin tahsil edileceği sözleşmede belirtilmiş olup, üzerinden ne kadar zaman geçtiği önemli olmaksızın kiralama firması tarafından bedelin tahsili için kiralama yapan kişi ya da kurumla irtibat kurulur. Kaçak köprü ve otoyol geçişi cezaları da aynı uygulamaya tabii olmaktadır. Araçların resmi makamlarca bağlanması durumunda geçecek olan zaman sözleşme süresi içerisinde kabul edilmektedir. Kiralama firması trafik cezalarında, ceza bedelinin yanı sıra ek bir hizmet bedeli de talep edebilir.

Son Haberler

TOP BİZE ULAŞIN BİZE ULAŞIN